Vuokralaisen oikeudet

Vuokralaisena sinulla on myös perusoikeuksia kuten oikeus asuinrauhaan, mahdollisuuteen vaatia korjauksia ja huoltoa, sopimusturvaan ja irtisanomissuojaan.

Tunne oikeutesi

Oikeus asuinrauhaan. Vuokralaisella on oikeus nauttia vuokraamastaan asunnosta rauhassa.
Vuokralaisella on oikeus normaaliin elämään vuokrakodissa. Taloyhtiö ei voi määrätä sellaisia järjestyssääntöjä, jotka ovat ristiriidassa Espanjan lain kanssa, tai jotka rajoittavat liikaa normaalia elämistä. Asunnon omistaja / Rantakylä Group saa tulla asuntoon vain joissakin poikkeustapauksissa, esimerkiksi valvomaan asunnon korjauksia tai näyttämään asuntoa uusille vuokralaisille. Asiasta sovitaan  vuokralaisen kanssa etukäteen.

Oikeus kotirauhaan. Naapurisi eivät saa häiritä kotirauhaa esimerkiksi kovalla metelillä yöllä. Jos naapurisi öiseen aikaan aiheuttaa meluhaittaa, soita samantien paikallispoliisille (Policia Local 952 66 52 61). Älä ota yhteyttä ongelmia aiheuttavaan naapuriisi suoraan.
Jos naapurisi rikkoo järjestyssääntöjä usein ja vakavasti, ilmoita asiasta yrityksellemme. Otamme yhteyttä omistajaan.
Kotirauha tarkoittaa myös sitä, että sinulla on pääsääntöisesti oikeus päättää, kuka saa tulla kotiisi (huomio asuntosi henkilömäärä- ja lemmikkirajoitteet).

Korjaus- ja huoltopyynnöt. Vuokralaisella on oikeus pyytää kiinteistövälitystä hoitamaan tarvittavat korjaukset ja ylläpitotoimet. Vuokralaisella on oikeus saada ilmoitus korjauksista etukäteen.

Varallisuuden suoja. Vuokralaisella on oikeus saada takuuvuokra takaisin sovitun vuokrasopimuksen päättyessä (Espanjan lain mukaan 30 vrk kuluttua sopimuksen päättyttyä, mikäli kaikki vuokrakauden sähkö- ja vesilaskut ovat saatu omistajalta), jos vuokralainen on täyttänyt sopimuksen ehdot ja jättänyt vuokratun asunnon sovitusti siivottuun ja hyvään kuntoon.

Irtisanomissuoja. Vuokralaisella on oikeus sellaiseen irtisanomisaikaan kuin vuokrasopimuksessa on sovittu/Espanjan vuokra- tai lomahuoneistolaki määrää.

Sopimusturva. Vuokralaisella on oikeus noudattaa vuokrasopimuksen ehtoja. Vuokranantaja ei voi irtisanoa sopimusta ilman pätevää syytä ja asianmukaisen varoitusajan antamista. Vuokralaisella on oikeus saada kirjallinen ilmoitus etukäteen, jos vuokrahinta nousee. Ilmoituksessa täytyy lukea, miten paljon ja milloin vuokra nousee, sekä mikä on korotuksen peruste. Jos kuitenkin vuokrasopimukseen on kirjattu vuokran korotuksen ehdot ja ajankohta, vuokranantaja voi korottaa vuokraa sopimuksen perusteella ilman erillistä ilmoitusta.

Vuokralaisen korvausvastuu

Vuokralainen ei vas­taa asun­non ta­van­omai­ses­ta ku­lu­mi­ses­ta. Sen sijaan itseaiheutetuista vahingoista vuokralainen on taloudellisesssa vastuussa.

Korvausvastuuta arvioitaessa otetaan huomioon se, olisiko vuokralainen huolellisesti toimien voinut välttää vaurion syntymisen.

Tavanomaisella kulumisella tarkoitetaan asunnon normaalia, ajan myötä tapahtuvaa kulumista ja normaalista elämisestä aiheutuneita jälkiä.

Pieniä jälkiä ja pintanaarmuja ei vuokralaisen tarvitse korvata. Sen sijaan isot kolhut tai jäljet, jotka ovat aiheutuneet esimerkiksi tavaroiden putoamisesta lattialle, eivät enää ole tavanomaista kulumista.

woman