Sopimus- ja maksuehdot

Täältä löydät yksityisten huoneistojen yleiset sopimus- ja maksuehtomme, tiedot varausmaksusta sekä peruutus- ja muutosehdot.

Varausmaksu eli takuuvuokra

Varauksen vahvistaa varausmaksu, joka tulee maksaa sovittuun eräpäivään mennessä tilillemme (tieto löytyy varausvahvistuksesta).

Pidätämme oikeuden varauksen peruuttamiseen mikäli varausmaksua ei ole maksettu eräpäivään mennessä.

Maksamalla varausmaksun hyväksyt sopimus- ja maksuehdot.

Etukäteen maksettu varausmaksu on samalla takuuvuokra. Takuuvuokran suuruus riippuu kohteesta, vuokrakauden pituudesta ja henkilömäärästä:

  • Lyhyissä (alle 3 kk) vuokrasopimuksissa takuuvuokra on 300 – 500 euroa (riippuen kohteesta ja sesonkiajasta).
  • Yli 3 kk vuokrasopimuksissa takuuvuokra on yleensä samansuuruinen kuin yhden kuukauden vuokra.

Takuuvuokra palautetaan tilillesi vuokrakauden päätyttyä  (mikäli huoneistossa on kaikki kunnossa) vähennettynä viimeisen kuukauden tai vuokrajakson käytetyllä sähköllä (paitsi niissä huoneistoissa, joissa sähkö sisältyy vuokrahintaan) sekä loppusiivousmaksulla.
Loppusiivousmaksusta lisätietoja täällä.

Espanjan vuokralainsäädäntö mahdollistaa takuuvuokran palautuksen 30 vrk vuokrasopimuksen päättymisen jälkeen tai kunnes kaikki vuokralaisen vuokrakauden sähkö- yms laskut ovat saatu.

Takuuvuokraa ei voi käyttää viimeisen kuukauden vuokran maksuun tai osana sitä. Takuuvuokra on vuokranantajalle takuu siitä, että sovittua vuokrasopimusta noudatetaan.

Varausmaksua eli takuuvuokraa ei palauteta mikäli varaus peruutetaan tai vuokrasopimus puretaan ennen sen sovittua loppumista.

Varauksen peruutus

  • Jos varaus peruuntuu asiakkaasta johtuvista syistä, maksettua varausmaksua eli takuuvuokraa ei palauteta asiakkaalle.
  • Asiakkaan sairastuminen ei oikeuta varausmaksun palauttamiseen, sairaustapauksissa kannattaa kääntyä oman vakuutuksen puoleen hyvityksien saamiseksi.
  • Varauksen ajankohdan siirtäminen ei ole mahdollista (se käsitellään peruutuksena). Maksettua varausmaksua ei siis voi siirtää mahdollisiin tulevaisuuden varauksiin.
  • Jos asiakas peruuttaa varauksen alle 1 kk (30 pv) ennen vuokrasopimuksen sovittua alkamista, on Rantakyla Group:lla/omistajalla oikeus periä ensimmäisen kuukauden vuokra.
  • Jos asiakkaan varaama huoneisto Rantakyla Group:sta riippumattomista syistä ei ole saatavilla, pyrimme tarjoamaan asiakkaalle samantyyppisen ja samanhintaisen huoneiston. Jos tämä ei kuitenkaan ole mahdollista, varaus peruuntuu ja varausmaksu palautetaan kokonaisuudessaan asiakkaalle. Asiakas ei ole velvoitettu hyväksymään muutosta (asiakkaalle palautetaan varausmaksu kokonaisuudessaan).

Muutokset

Muutokset ovat mahdollisia vain tietyin rajoituksin. Rantakyla Group pidättää oikeuden periä asiakkaalta muutoskulut.

Ennen vuokrakauden alkamista

Varauksen pituuden muutokset:

Vuokra-ajan pidentäminen on mahdollista mikäli huoneisto on vapaana kyseisenä aikana, ja omistaja hyväksyy vuokra-ajan pidentämisen. Rantakyla Group pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin vuokra-ajan pidentämisen ajankohdalta.

Vuokra-ajan lyhentäminen (ilman sanktioita) on mahdollista vain mikäli huoneiston omistaja hyväksyy muutoksen.

Vuokrakauden alkamisen jälkeen

Vuokrakauden muutokset: Vuokra-ajan pidentäminen on mahdollista mikäli huoneisto on vapaana kyseisenä aikana, ja omistaja hyväksyy vuokra-ajan pidentämisen. Rantakyla Group pidättää oikeuden hinnanmuutoksiin vuokra-ajan pidentämisen ajankohdalta. Vuokra-ajan lyhentäminen on mahdollista vain kuukauden varoitusajalla (= kuukauden irtisanomisaika, takuuvuokraa ei palauteta).
  • Kahden kuukauden minimivuokra-ajalle vuokratuissa kohteissa vuokra-aikaa ei ole mahdollista lyhentää. Asiakkaalta peritään kahden kuukauden vuokra (+kulut) vaikka majoitus mahdollisesti olisi lyhyempi.
  • Joissakin huoneistoissa vuokra-ajan lyhentäminen ei ole mahdollista,  asiasta ilmoitetaan varausvahvistuksen sekä vuokrasopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä.
  • Täältä löydät lisätietoja sopimuksen irtisanomisesta

Erityisehdot

Maksettua varausmaksua eli takuuvuokraa ei palauteta jos Espanjan viranomaiset eivät ole asettaneet matkustusrajoituksia ja asiakas peruuttaa varauksensa henkilökohtaisista syistä (ei halua matkustaa tai pelkää matkustamista, riskiryhmään kuuluminen, jne.) vaikka Suomen hallitus kehoittaisikin (ei siis estä) ulkomaille matkustamista.

Vuokrasopimuksen allekirjoittaminen ja vuokranmaksu

Varsinainen vuokrasopimus allekirjoitetaan toimistossamme saapumista seuraavana arkipäivänä.
Alle 6 kk sopimuksissa vuokrasopimus on suomen- ja espanjankielinen. Pidempiaikaisissa vuokrasuhteissa sopimus on ainoastaan espanjankielinen, joka tarpeen vaatiessa tulkataan suullisesti asiakkaalle.
Asiakkaan tulee vuokrasopimusta allekirjoittaessaan esittää passi tai kuvallinen henkilökortti.
Vuokrasopimuksen voi allekirjoittaa vain täysi-ikäinen henkilö.

Lomahuoneistoissa (alle 2 kk vuokraus) kaikkien 16-vuotta täyttäneiden asiakkaiden tulee esittää passi tai henkilökortti (tiedot toimitetaan viranomaisille lain vaatimalla tavalla).

Toimistomaksumme maksetaan toimistollamme saapumistanne seuraavana arkipäivänä  samalla kun allekirjoitetaan vuokrasopimus (passi mukaan).

Varsinainen ensimmäisen kuukauden vuokra (ja mahdollinen vesimaksu, wifi, autohallipaikka, yms.) maksetaan tilillemme (eräpäivä on vuokrasopimuksen ensimmäinen päivä) ottaen huomioon ulkomaan tilinsiirron viiveen (yleensä 1-2 arkipäivää) tai toimistollemme. Ensimmäisen kuukauden vuokra tulee olla maksettuna sopimuksen alkaessa.

Jatkossa vuokra (ja muut juoksevat kulut) maksetaan tilillemme tai toimistollemme jokaisen alkavan vuokrakuun alussa (ensimmäisten viiden päivän aikana).

Huomioi, että toimistollamme ei ole maksupäätettä.

Lomahuoneistoissa (1-7 viikon majoitus) majoitushinta maksetaan kokonaisuudessa 30 vrk ennen majoituksen alkua.

Rantakyla Group pidättää oikeuden periä viivästyskorkoa, mikäli vuokranmaksua ei ole hoidettu sovittuun päivämäärään mennessä.

Muut maksut

Sähkölasku

Kaikissa esitellyissä huoneistoissamme sähkö maksetaan käytön mukaan (ellei toisin ole mainittu).

Vesimaksut

Kylmän veden käyttömaksu on 15 €/hlö/kk, minimiveloitus on 20 €/kk. Joissain huoneistoissa taloyhteisö perii  aurinkopaneeleilla toimivasta lämminvesijärjestelmästä 20 €/kk. Maksu suoritetaan vuokranmaksun yhteydessä.

Kaasun käyttö

Mikäli  huoneistossa on kaasukäyttöisiä laitteita, asiakas maksaa käyttämästään kaasusta ja huolehtii uusien kaasupullojen hankkimisesta ja maksamisesta.

Wifin käyttö

Osassa huoneistojamme on wifi-yhteys (osassa maksullinen). Rantakyla Group ei ole vastuussa wifin toiminnasta.

Loppusiivousmaksu

Vuokrahinnan lisäksi asiakkaan maksettavaksi tulee loppusiivousmaksu alk. 70 €. Loppusiivousmaksu määräytyy riippuen kohteesta, vuokra-ajan pituudesta ja henkilömäärästä. Rantakyla Group pidättää oikeuden laskuttaa jälkikäteen loppusiivouksesta enemmän mikäli huoneisto on jätetty siivottomaan kuntoon.
Täältä löydät lisätietoja siitä, mihin kuntoon sinun tulisi jättää huoneisto lähtiessäsi.

Vuokralaisen velvollisuudet