Avaamalla Rantakyla Group:n-sivuston käyttäjä sitoutuu noudattamaan jäljempänä esitettyjä ehtoja. Mikäli käyttäjä ei hyväksy näitä ehtoja kokonaisuudessaan, ei käyttäjällä ole oikeutta avata sivuja.

Näiden sivujen kaikki materiaali ja sisältö on suojattu tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Tekijä pidättää itsellään kaikki oikeudet sivuihin ja niiden sisältöön, tekijänoikeudet mukaan lukien, ellei muuta ole kirjallisesti sovittu tai toisin mainita. Kaiken tekijöiden tuottaman materiaalin omistus- ja tekijänoikeudet pidätetään maailmanlaajuisesti.

Kaiken Rantakyla Group:n sivuston sisältämän materiaalin ja sisällön muuttaminen, uudelleentuottaminen, uudelleenjakaminen, jälleenlevitys, jäljentäminen, julkinen esittäminen, kopiointi, väärinkäyttö, myynti tai muunlaisen taloudellisen hyödyn tavoittelu on kiellettyä lailla ilman aiemmin annettua asianosaisten henkilöiden ja oikeuksien haltioiden kirjallista lupaa.

Rantakyla Group:n sivujen sisältöä ei saa lainata ilman lähteen mainitsemista. Sivuilla oleva materiaali on vain henkilökohtaista yksityiskäyttöä varten, eikä kuvia tai niiden osia ei saa kopioida eikä levittää missään tarkoituksessa ilman kirjallista lupaa, ellei muussa asiayhteydessä erikseen toisin mainita.

Tekijä ei vastaa niiden sivujen sisällöstä, joihin näiltä sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin tekijän toimesta, eikä täten vastaa sivujen ja siellä olevien tietojen käytön välittömästi tai välillisesti aiheuttamista vahingoista.

Sivujen ja materiaalin käyttäjä on korvausvelvollinen tekijälle tai suoraan muille tahoille mahdollisista väärinkäytöksistä sekä lain- ja sopimuksen vastaisista toimistaan.

Muut oikeudet, joita ei ole erikseen mainittu käyttöehdoissa, pidätetään maailmanlaajuisesti.